Offentligt møde og generalforsamling i Vandaksen

Dato: Torsdag den 30. september 2021
Sted: Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum
Tilmelding: Tlf. 2422 4498 eller mail@vandaksen.dk, senest onsdag den 29. september.

Indbydelse og dagsorden